7a Azia Kongreso, Jerusalemo, Israelo

7a Azia Kongreso, Jerusalemo, Israelo

Jen estas mia raporto pri la 7a Azia Kongreso kiu okazis en la Jerusalemo, Israelo.

Kiel ĉiuj, mi ne komencos de inaŭguro de la 7a Azia Kongreso, tamen komencos de la tempo kiam mi komencis plani por iri al Israelo.

La tempo, kaim mi ekkonis ke mi povas partopreni la 7an Azian Kongreson kiu okazigos en la Israelo, mi multe ĝuis. Dankon al la s-ro Ranganayakulu kaj s-ro Giridhar Rao pro ke ili kuraĝigis min pri Azia Kongreso.

Mi komencis unue kompreni la tutan proceduron kaj mi ekkomencis plani pri tiu kontaktante multaj homoj kaj komprenis ke mi estas la unua kiel la pionoro reprezentante Baraton en Israelo. 🙂

Ĉiuj homoj kiuj konas pri tio helpis min senprobleme. Mi elkore dankas al ĉiuj kiuj helpis min kaj donis kuraĝon al mi pri tioj aferoj, ĉar estas mia unua fojo ekster la Barato (Hinda Unio). Pasinta jaro 2012 mi partoprenis en Nepalo en la 1a Sud Azia Seminario, sed ĉi foje estos la unua fojo ekster Barato oficiale kun vizo.

La unua tasko estas gajni vizon: Por gajni vizon mi devis rezervi la flugbileton (iro kaj reveno), mi devis aĉeti la vizitasekuron, montri la novajn fotojn de mi, kopio de mia kolora pasporto, doni iom da sumon, devis doni la permeson de mia laborejo ke mi estis akceptanta ke mi revenos labori ĉi tien (Hajderabade).

Do finfine, mi sukcesis gajni vizon kaj la flugbileto jam estis pretaj kaj enorde, mi ankaŭ estas preta tiel plu mi ekkomenciĝis iri al Israelo.

Do unue, de Hajderabado (ĉefurbo de la gubernio Andhra-pradeŝo, Barato) ĝis la Mumbajo (ĉefurbo de la gubernio Maharaŝtro, Barato) mi flugis. De enlandflughaveno mi iris al internacia flughaveno.

En kiu mi devis trafi la flugon ElAl (tre fama kaj sekura flugo en Israelo) kiel mi konis.

Kiam mi iris preni la enirbileton de ElAl por flugi al Israelo, ili komencis demandi por unu horo por ke ili povas koni min. Ili konis kia lingvo estas Esperanta lingvo, ĉu ekzistas aŭ ne? Ili vidis mian UEA-an konton (rete), ankaŭ vidis la tutan konversaciojn inter mi kaj Israelanoj, ankaŭ ili vidis miajn blogojn, Facebook kaj serĉis miajn sakojn petinte ke mi elmetu ĉiujn aĵojn ekstere kaj poste ili tuj sekure serĉis miajn sakojn kaj poste venis la estro de la tiu sekurkontrolejo kaj demandis min, kial vi lernis Esperanton? Mi diris, mi havis tempon tiam kaj mi pensis ke, “Kial ne?” li ankaŭ ridinte diris “Kial ne li iru?” kaj diris ke mi povas flugi. Mi ege ŝatis la sekurecon ili havas nun anakŭ.

Poste la sekuristino venis kun mi ĝis la tempo, kiam mi trapasis la tutajn sekurecajn kontrolejojn. Tiun ankaŭ mi multe ŝatis ĉar mi estas nova pro tio. Ili estas tiel al ĉiuj homoj. Dank’ al El Al flugsistemo.

16a Aprilo, 2013: Sendependeca tago de Israelo.

Poste kiam mi estis en la flugo ili donis bonan manĝaĵon al mi kaj la flugo ĝis la Tel Aviv Ben Gurion flughaveno senprobleme flugis kaj atingis. Mi tiam komprenis ke mi estas en Israelo kaj je ĉ. 4a matene de Israela horo. Mi havis tiun feliĉon sur mia viĵaĝo. Mi ege ŝatis tiun.

Antaŭe mi petis iujn Israelajn esperantistojn por ke, se ili povas gastigi min je la 16a kaj 17a Aprilo, 2013. El tiuj homoj Adamo Mesha kaj Valla senhezite diris ke mi povas ĉe esti kun ili por tiuj 2 tagoj. Ili ankaŭ diris al mi ĝustan vojon kiel mi povas atingi al la hejmo de ili prefere ili diris ke mi trafu “Sherut” mallongan buson. Agrable, li ankaŭ atendis por mi matene de sendependeca tago de Israelo.

Adamo kaj Valla helpis min por iri al la Tel-Avivo pere de la aŭto buso oni diras tiun tiel en Israelo kaj mi ege ŝatas tiujn busojn kaj tramoj, ĉar se vi longe vojaĝas en tiuj busoj vi havas interreton, bonege ĉu ne?

En Tel-Avivo mi iris al la centra bus haltejo kaj mi prenis “Sherut” denove por iri al la Marbordo de Mediterranean Maro. Kompreneble tiu marbordo estas bela kaj homoj ĝuas ĉiam tie kaj mi ege ŝatas tiun lokon kaj ne volis lasi tiun lokon. Sed, por ĝui la tutan Israelon mi devas reiri kaj ripozi. Mi promenadis en la marbordo de Tel-Avivo por 2 horoj kaj poste 1 horo mi promenadis en la urbo de Tel-Avivo por atingi al la bushaltejo kaj ankaŭ vidi la lokojn tie. Ne estis multaj homoj ĉar estis la sendependeca tago kaj ĉiuj volis ripozi kompreneble. Ne estas la malsama kiel la Barato. Survoje al la Tel-Avivo mi ankaŭ renkontis unu maljuna viro kiu nomiĝas Mark kiel li diris kaj estas la muzikisto profesie, konigis al mi multajn informojn pri la sendependeco de la Israelo, kie okazis kion kaj kiel gajnis sendepedecon, sed finfine mi komprenis ke mi ne estas bona kun historio.

Ili estas tre bonkoraj homoj kaj ili ĉiam zorgis pri mi, pri la manĝaĵo, kien mi iras, kiel mi vojaĝu en la Israelo, kie estas la belaj lokoj, kaj ankaŭ Adamo helpis min koni la lokojn cetere kaj venis kun mi por ke mi komprenu kiel mi revenu hejmen. Valla ankaŭ donis al mi siajn (telefonan kaj komputilan) ŝarĝilojn por 2 tagoj. Tio helpis al mi por ke mi restu en kontakto kun miaj familianoj.

Poste ĝis la vespero mi atingis al la hejmo de Adamo kaj Valla, poste ni kunkune manĝis kaj ekdormis por la tago.

17a Aprilo, 2013: Pluvo kun Historio en Jerusalemo

Matene mi planis iri al tutaj lokoj sed pluvis kaj tiel plu kun la helpo de Adamo mi povis iri al museo Mount Herzl kaj poste al la Hebrea Universitato kaj tie mi renkontis Valla, kaj ŝi venis kun mi por ke mi ekkonu la universitaton plenplene.

Hebrea Universitato estas bela kaj la Mount Herzl ankaŭ.

Poste mi ekiris al hejmo de Adamo, poste ŝi ankaŭ sciigis al mi kio estas GeoCaching. Provu tio estas bela.

18a Aprilo, 2013: Komenco de la 7a Azia Kongreso

Mi pro la pluvo je la 17a Aprilo kaj mi multe promenadis tial mi iomete lacis tial mi iomete plu dormis. Poste mi komencis iri al la kongresejo kiu estas pli mal pli apud la Isreala Museo en Jerusalemo. Kiam mi atingis al la centra bushaltejo, mi prenis aŭtobuson kaj en tiu buso ankaŭ estis kun mi Gabor Markus kun sia edzino.

Kiam mi eliris la buson kun ili mi salutis ilin kaj poste kunkune iris al la Kongresejo.

Mi multe ĝuis kiam mi vidis ke esperantistoj venas en la grupoj kaj kiam ili ĉiuj venis ĉiuj estis multege feliĉe por vidi unu la aliajn.

Programoj:

Ø  Komuna busvojaĝo de Tel-Avivo al Jerusalemo de trajna stacidomo Merkaz (tiuj, kiuj alflugas tiun ĉi tagon, prenu buson de la flughaveno rekte al Jerusalemo)

Ø  Aŭtobuso de la jerusalema busa stacidomo al la kongresejo

Ø  Akcepto kaj enĉambriĝo

Ø  Vizito en la apuda Scienca Muzeo (Ne multaj homoj povis iri ĉar ĉiuj atendis enĉambriĝo estis longa vico)

Ø  Mi estis en la KAEM kunsido.

Ø  Prelego: Ekologio de la homo – kondicxo por paco inter homo kaj naturo?(Stefan Lepping)

Ø  Prelego: Nomoj de la judoj en Israelo(Tsvi Sadan)

Ø  Vespermanĝo (tre bongustas, ĉiuj ege ŝatis kaj bonege manĝis)

Ø  Kantoj kaj dancoj kun Jomo (belega tiu estis, mi konis pri li tiam, kaj li ege bele kantas)

Ø  Esperantigita filmo “Jean de Florettes” (Tre bona filmo kaj mi ege ŝatis tiun filmon)

Post la KAEM kunsido mi ekkonis pri Jomo kaj li ankaŭ estas mia samĉambrano, sed ĉar la lacado ni ne babilis multe tiu nokte.

19a Aprilo, 2013:  Vendrede

Ø  Matenmanĝo (Tre bona manĝaĵo)

Ø  Ekskurso al Jad Vaŝem, Ein Kerem (preĝejo de la vizito), Abu Goŝ (La benediktina monahejo), tagmanĝo mi manĝis en la normala restoracio kaj estis bongusta kun tradiciaj manĝaĵoj.

Ĉiuj lokoj estas tre belaj kaj estis malvarme por mi ĉar mi ne vestis laŭ la vetoro.

Ø  Inaŭguro

Ø  Prelego: Indonezio (Sondang Ilia Sumilfia Dewi). Ŝi ne povis veni ĉar ŝi ne povis gajni vizon ĝis tiam.

Ø  Solena vespermanĝo (Tre bongusta)

Ø  Ensemblo Jerusalemo de Euritmia danco (Jan Ranck)

Ø  Orientala danco (Rahel Hazan)

La dancoj de tiu ĉi tago estis tre belaj kaj estis nova sperto por mi ĉar mi neniam spektis tiajn formojn de la danco. Estis la surprizo al ni ĉiuj de Amri Wandel.

Ø  Koncerto de Kajto

Ø  Dancado kun Jomo

Do vidu, tiam kiam la Kajto kaj la Jomo koncertas tiam oni multe feliĉas, dancas, kantas kaj ne sidas ankaŭ.

20a Aprilo, 2013: Sabate

Ø  Matenmanĝo

Ø  Ekskurso oriente de Jerusalemo: preĝejoj en Oliva Monto, monaĥejo kaj fonto Kelt

Ø  Euritmia danco (Tali Wandel)

Ø  Debato pri paco en la Meza Oriento (Renato Corsetti)

Ø  Prelego: Moderna arto en Israelo (Jonathan Kis-Lev)

Li pentras belege kaj li montris al ni la pentraĵon kiun li pentris kaj tre bele komprenigis pri tiu pentraĵo. Ankaŭ donis al ĉiuj unu karton de tiu pentraĵo.

Ø  Vespermanĝo

Ø  Ensemblo de Euritmia danco

Ø  Komuna koncerto de Kajto kaj Jomo

Ø  Esperantigita filmo “Manon de la Fontoj”

21a Aprilo, 2013: Dimanĉe

Ø  Matenmanĝo

Ø  Ekskurso al malnova Jerusalemo: La Templa Monto, la araba bazaro, judakaj armena kvartaloj, Via Dolorosakaj Tomba Preĝejo, Lamenta Nuro, la novaj Muraj Tuneloj, Davidson – centro (antikva Jerusalemo)

Ø  Prelego: Jerusalemo apud la Rejno (SHUM) (Franz-Georg Rössler)

Ø  Prelego: Infanedukado en Vjetnamio (kaj Israelo) (Lại Thị Hải Lý)

Ø  Publika kunvenode KAEM

Ø  Vespermanĝo

Ø  Internacia vespero

22a Aprilo, 20123: Lunde

Ø  Matenmanĝo

Ø  Vizito de la apuda Muzeo Israelo, piedira ekskurso al Kneset, la Supera Kortumo, kaj la Rozĝardeno

Ø  Kongresaj fotoj (Amri Wandel)

Ø  Resuma diskuto

Ø  Fermo

Ø  Aŭtobuso al gastejo Agron (por postkongresanoj kaj mendintoj)

Poste ĉiuj kiuj estis gastigintaj en la gastejo Agron, pli mal pli ĉiuj iris al la malnova urbo de Jerusalemo. Ni ankaŭ iris Meir, Hai Ly kaj Mi. Ni vidis la malnovan urbon, muzeon kaj aĉetis iomete por ke mi havu ion memaraĵon.

Postkongresa ekskurso (La Sudo):

Mi nur povis partopreni en la 2 taga ekskurso ĉar mi havis flugon al Mumbajo je la 24a Aprilo, 2013.

23a Aprilo, 2013:

Eliro de gastejo Agron

Tage: Jeriho, Kumran, Ein Gedi, baniĝo en la Morta Maro

Tranokto: Gastejo Masado

Tre bele estas la lokoj de tiuj ĉiuj.

24a Aprilo, 2013:

Masado (frumatene piedgrimpis por spekti la sunleviĝon), tre bela spekto tio estis.
Kajto: https://www.youtube.com/watch?v=Fzs-0ZJb_I0

Danco: http://www.youtube.com/watch?v=FAp6BZSrQpk

Monto Masada Sunlevigho:  http://youtu.be/YEBk3C-m900

Amike,
Kotha Naga Siva Kumar (Siva).

 

Hejmo  : Eventoj  :   La Praga Manifesto  :    Mapo   :   Projektoj  :   Novaĵoj  :  Pri ni

Respondi

Entajpu viajn informojn sube aŭ alklaku piktogramon por ensaluti:

WordPress.com Logo

Vi komentas per via konto de WordPress.com. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Facebook photo

Vi komentas per via konto de Facebook. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.